KONKURSY, Uncategorized, Wyd@rzeni@

R O D Z I N N E KOLĘDOWANIE

RODZINNY KONKURS FILMOWY

dla WSZYSTKICH uczniów Szkoły Podstawowej 0-8

Ogłaszamy konkurs dla wszystkich chętnych.

 1. Nagranie filmu z wykonaniem 1 kolędy lub pastorałki w rodzinnej wersji kilku uczestników. Zapraszamy do wspólnej zabawy w gronie rodzinnym.
 2. Dzięki tej zabawie:
 • pogłębiamy relacje rodzinne,
 • odkrywamy swoje talenty.

2. FORMA – z podkładem lub bez, zachęcamy do korzystania z różnego rodzaju instrumentów (nawet tych wykonanych samodzielnie)

3. Utwór nie może przekraczać 3 zwrotek

4. TERMIN – do 24 stycznia 2021

5 FILM należy PRZESŁAĆ na adres: bib-sp@wp.pl

lub na innych komunikatorach np. WhatsApp , Messenger nauczyciela wychowawcy, katechety 🙂

6. KONKURS oceniany będzie BEZ KATEGORII – … bo najważniejsza jest świąteczna atmosfera..

POWODZENIA i życzymy DOBREJ ZABAWY w okresie świątecznym i ferii

Organizatorzy:

AGNIESZKA DUSIŃSKA

Joanna Budna

Agnieszka Wojcinowicz

Beata Moszonka

Uncategorized

KONKURS RECYTATORSKI kl 0-3 SP Żórawina

Bardzo nam miło ogłosić wyniki KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Udział wzięli :
KLASY 0-1
0a Maciej Kluczyński
0b Amelia Hajto

1a Marlena Kurtys
1b Aleksandra Fonał
1c Weronika Duda
1d Maria Buszko

KLASY 2
2a Martyna Kowcz
2b Zofia Hanusz
2c Karol Mucha
2d Tomasz Wołoszyn

KLASY 3
3a Karol Czerwiński
3c Maja Markowska
3d Mateusz Kluczyński
3e Agata Kubicz

W KATEGORII KLAS 0-1

1m Marlena Kurtys kl 1a
2m Weronika Duda kl 1c
3m Maciej Kluczyński kl 0a

W KATEGORII KL 2

1m Karol Mucha kl 2c
2m Zofia Hanusz kl 2b
3m Martyna Kowcz kl 2a

W KATEGORII KL 3

1m Mateusz Kluczynski kl 3d
2m Agata Kubicz kl 3e
3m Maja Markowska kl 3c

GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY
wszystkim uczestnikom, a także opiekunom, którzy przygotowali uczestników do konkursu.


Organizatorzy
bibliotekarze SP Żórawina 0-3

ARTYKUŁY, KONKURSY, Uncategorized

KONKURS RECYTATORSKI dla uczniów klas 0-3

ZAPRASZAMY
Wszystkich uczniów kl 0-3 do

SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

KATEGORIE:
KL 0-1
KL 2
KL 3

Proponujemy teksty polskich autorów, które są dostępne w naszej bibliotece szkolnej: M. Konopnickiej, J. Tuwima, J. Brzechwy, W. Chotomskiej, D. Wawiłow, E. Szelburg-Zarembiny, M. Strzałkowskiej, J. Kulmowej, a także innych autorów polskich wybranych przez siebie, rodzica, wychowawcę.

ETAP KLASOWY 26 – 30 X 2020 (ostatni tydzień października!)

1. Etap ten przeprowadzony jest w każdej klasie przez nauczyciela.

2. Wszyscy uczniowie (tak aby każdy uczeń miał możliwość prezentacji swoich umiejętności) przygotowują wybrany przez siebie, nauczyciela tekst poetycki.

3. Uczniowie deklamują tekst na forum klasy.

4. Nauczyciel wybiera 3 najlepsze prezentacje oznaczając miejsca 1,2,3 (nagradzając wg klasowych możliwości) do 2 etapu przechodzi tylko jeden uczeń, który zajął 1 miejsce!

5. ZGŁOSZENIE uczestnika z każdej klasy 3 listopada (wtorek), po zakończeniu etapu klasowego.

ETAP SZKOLNY
Uczniowie w wyznaczonym terminie prezentują swoje umiejętności występ nie może przekraczać 3 minut.

kl 0-1 4 listopad -środa 11:40 (5 godz lekcyjna)

kl 2 5 listopad -czwartek 9:50 (3 godz lekcyjna)

kl 3 6 listopad -piątek 10:45 (4 godz lekcyjna)

ODPOWIEDZIALNI ZA PRZEBIEG KONKURSU:
* nauczyciele bibliotekarze
* nauczyciele wychowawcy nauczania zintegrowanego klas 0-3

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji informacji o wynikach, zdjęć i filmów na stronie szkolnej biblioteki Szkolnej.

ZAPRASZAMY i życzymy POWODZENIA
Organizatorzy.

REGULAMIN

Szkolnego Konkursu Recytatorskiego SP Żórawina kl 0-3

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna SP Żórawina dla uczniów klas 0-3

Cele konkursu:

 • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień humanistycznych, polonistycznych,
 • odkrywanie talentów recytatorskich i aktorskich,
 • kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości Zasady i przebieg konkursu: KATEGORIE wg wieku: kl 0-1, kl 2, kl 3 Proponujemy teksty polskich autorów, które są dostępne w naszej bibliotece szkolnej: M. Konopnickiej, J. Tuwima, J. Brzechwy, W. Chotomskiej, D. Wawiłow, E. Szelburg-Zarembiny, M. Strzałkowskiej, J. Kulmowej a także innych autorów polskich. ETAPY
 • KLASOWY – (ostatni tydzień października!) wszyscy uczniowie przygotowują wybrany przez nauczyciela tekst poetycki, który uczniowie deklamują na forum klasy. Nauczyciel wybiera 3 najlepsze prezentacje oznaczając miejsca 1,2,3 (nagradzając wg klasowych możliwości) do 2 etapu przechodzi tylko jeden uczeń, który zajął 1 miejsce!
 • SZKOLNY – (pierwszy tydzień listopada) uczniowie w wyznaczonym terminie prezentują swoje umiejętności występ nie może przekraczać 3 minut. KRYTERIA OCENY:
 • opanowanie pamięciowe tekstu,
 • interpretacja głosowa (akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza)
 • ogólny wyraz artystyczny ( postawa, gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyt) TERMINY: Etap Klasowy – 26 – 30 X 2020 (ostatni tydzień października) Zgłoszenie uczestnika do 2 etapu 3 XI 2020 (wtorek) Etap szkolny :
 • kl 0-1 4 listopad – środa 11:40 (5 godz lekcyjna)
 • kl 25 listopad – czwartek 9:50 (3 godz lekcyjna)
 • kl 3 6 listopad – piątek 10:45 (4 godz lekcyjna)

Odpowiedzialni za przebieg konkursu:

 • nauczyciele bibliotekarze
 • nauczyciele wychowawcy nauczania zintegrowanego klas 0-3 Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji informacji o wynikach, zdjęć i filmów na stronie szkolnej biblioteki Szkolnej.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI, Uncategorized

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP 0-3

2020 / 2021

 1. Z biblioteki szkolnej korzystać uczniowie klas 0-3, nauczyciele, a także rodzice/opiekunowie uczniów.
 2. W bibliotece szkolnej jednorazowo może przebywać od 3-8 osób w wyznaczony przez bibliotekarza sposób ( tj np. w kolejce do wypożyczenia, skorzystania z cichej czytelni w wyznaczonym miejscu)
 3. W bibliotece zachowujemy odległość między sobą – do 1.5 m.
 4. Kolejkę do oddania/wypożyczenia książki wyznaczać będą taśmy na podłodze, także miejsca w których można siedzieć.
 5. Oglądaną książkę w czytelni należy odłożyć do wyznaczonego pudła – na okres kwarantanny.
 6. Oddawane książki również odkładane będą na okres kwarantanny w wyznaczonym pudle (po 3 dniach zostaną włączone do użytku).
 7. W bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy.
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI, Uncategorized

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Szkoła Podstawowa klasy 0-3 w Żórawinie rok szkolny 2020/2021

 Postanowienia ogólne:

 1. Bibliotekarz może przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach i osłoniętą twarzą.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 5. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.
 6. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Ograniczenie ilości uczniów przebywających w bibliotece szkolnej uzależnia się od warunków pandemii i zaleceń dyrekcji.
 7. Bibliotekarz może wykonywać część obowiązków w formie pracy zdalnej za pomocą platformy Librus i strony biblioteki w celu promowania czytelnictwa, prezentowaniu nowości czytelniczych a także proponowanej literatury dla dzieci i Bibliotekarz szkolny może przyjmować zapisy na książki przez kontakt Librusa.
 8. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

 • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
 • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).
 1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 2. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism.
 3. Po przyjęciu książek od użytkowników należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone pudła, torby bądź regale. Odizolowane egzemplarze można oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania.
 5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 6. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 7. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas zasady wypożyczania i zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.
 2. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (od 3 do 8 osób), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej, z zachowaniem zaleceń dystansu między uczniami i regulaminu.
 3. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Bibliotekarz i wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
 4. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 5. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email poczty biblioteki  bib-sp@wp.pl kontakt na Librusie w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
 6. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupy nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
 7. Książki będą zwracane i wydawane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole, aby umożliwić bezpieczne wejście osobom wypożyczającym książki.
 8. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:
 • podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela;
 • podręczniki i lektury szkolne mogą być oddane przez wychowawcę klasy np. nieaktualną część podręcznika, zebrane lektury szkolne.
 • książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email – lub lista uczniów danej klasy) zostają zapakowane do folii ochronnej. Następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu.

Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu podręcznika lub książki, o czym zostanie poinformowany za pomocą Librusa.

Ciekawe książki, Twórczość dzieci

„Książka pod tytułem” autor Robert Trojanowski

Teraz pora na „Książkę pod tytułem” – przeciwieństwo książki „Zniszcz ten dziennik”. Jej autorem jest Robert Trojanowski, krakowski rysownik oraz scenarzysta

Jako nauczyciel- bibliotekarz D Z I Ę K U J Ę

Choć wiem jakie to niepopularne krytykować „Zniszcz ten dziennik” gdy „moda” dyktuje trendy – który faktycznie uczy młodych ludzi destrukcji, wspiera złe emocje a je, niestety, wyraźnie widać w tych czasach 🙁

http://magicznyswiatksiazki.pl/ksiazka-pod-tytulem-konkurencja-dla-zniszcz-ten-dziennik/?fbclid=IwAR3ehhSCZzF4KyPjCpKIWKg9gH7uQSTP4uIv2avOdn8jWDT4wwL9I1R82jk

„Książka pod tytułem” konkurencją dla „Zniszcz ten dziennik” ?

CategoryKreatywnePosted onAuthorSylwia Węgielewska17 komentarzy

Jakiś czas temu na naszym rynku pojawiła się pozycja pt „Zniszcz ten dziennik” – zagraniczny bestseller autorstwa Keri Smith pozwalający wykazać się własną kreatywnością przy „niszczeniu” go. Bardzo wielu osobom przypadł on do gustu – zaczęły pojawiać się wpisy na blogach (jak np ten u mnie) oraz filmiki na YouTubie pokazujące krok po kroku, co ich autorzy z nimi robili. Wiele z nich udowadnia, że ludzka wyobraźnia nie ma granic i że ze zwykłego wydawałoby się dziennika można stworzyć małe dzieła sztuki. Pokazywałam wam zresztą też kilka moich prac . Niestety obok wielu pochwał „Zniszcz ten dziennik” zebrał też słowa krytyki. Część osób nie potrafi zrozumieć, jak można niszczyć książkę… Jak w ogóle można zachęcać kogokolwiek do destrukcyjnych czynności… Ale, ale moi drodzy! Po pierwsze to przecież nie jest książka w prawdziwym tego słowa znaczeniu. A po drugie ci, co go niszczą w sensie dosłownym, nie rozumieją jego przesłania i to ich powinniście się czepiać – wy wszyscy wielce krytykujący – a nie osób, które kupują sobie taki dziennik, aby móc dać popis swej kreatywności.

Ale koniec o „Zniszcz ten dziennik”. Teraz pora na „Książkę pod tytułem”, pozycję inspirowaną dziełem Keri Smith. Jej autorem jest Robert Trojanowski, krakowski rysownik oraz scenarzysta. W porównaniu do „Zniszcz ten dziennik” od razu widać, że „Książka pod tytułem” jest o wiele większa. Czy to plus? Hmm… z pewnością zabierze więcej miejsca w torebce, jeśli któraś z was zechce ją ze sobą gdzieś zabrać. Z drugiej strony duży format daje większą powierzchnię do działania! Tym, co je natomiast łączy, to miękka okładka oraz wnętrze wypełnione całym mnóstwem zadań do samodzielnego wykonania – i to od was jedynie zależy, czy „Książkę pod tytułem” będziecie niszczyć, czy też wykażecie się pomysłowością i stworzycie z niej coś wyjątkowego.

Już od pierwszej strony czekają na nas zadania. Na pierwszy ogień idzie nadanie „Książce…” tytułu oraz wpisanie jej autora; a im dalej tym ciekawiej. Zadania są naprawdę bardzo różne. Niektóre są zupełnie proste, wręcz dziecinne, inne nieco trudniejsze, pozwalające wykazać się pomysłowością przy ich wykonywaniu. Robimy z „Książki…” hełm, oswajamy Fafika (to nasz psi przyjaciel, który co jakiś czas pojawia się na stronicach), tworzymy fryzurki albo gify, przeprowadzamy sekcję żaby, zaginamy nauczyciela, ozdabiamy kubek do kawy, spoglądamy na świat oczami ninja, albo też… rzucamy „Książką…” w dal.

Z „Książką…” możemy robić dosłownie wszystko; co tylko przyjdzie nam do głowy. Jej strony możemy ciąć, drapać, moczyć, brudzić, potraktować wodą oraz innymi substancjami, kolorować i malować na nich, wklejać różności, zapisywać, gryzmolić po nich… Ogranicza nas jedynie nasza własna wyobraźnia i dostępne narzędzia.

Niestety zauważyłam też kilka minusów tej pozycji. Malując używałam zarówno farb tempera PuffPuff oraz zwykłych wodnych. O ile z tymi pierwszymi nie było żadnego problemu, to drugie niestety przebijały na drugą stronę. To samo dotyczyło użytych przeze mnie pisaków. Wykorzystałam je np do pomalowania ogryzka jabłka (widocznego wyżej) i cóż… one też przebiły na drugą stronę. Na całe szczęście nie umieszczono na niej żadnego zadania do wykonania, bo gdyby tak się stało, nie można by było już go wypełnić. Nie do końca podoba mi się też faktura kartek. Kolorując kredkami z firmy Faber Castell w „Zniszcz ten dziennik” kredki suną płynnie po kartkach i wypełniają dokładnie kolorem zamalowywaną powierzchnię. W przypadku „Książki pod tytułem” te same kredki nie dają rady idealnie pokryć kolorowanego miejsca. Gołym okiem widać przerwy, co jak dla mnie stanowi spory minus, gdyż obrazek nie wygląda tak estetycznie i ładnie, jakbym chciała.

Niemniej jednak cieszy, że na naszym rynku zaczynają pojawiać się konkurencyjne pozycje dla zagranicznych publikacji. Fajnie, że dzieci oraz młodzież otrzymują coś, co pozwala im wyrazić siebie w indywidualny sposób i tworzyć coś, co będzie tylko ich, jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne. Potrzeba nie lada odwagi by uwolnić samego siebie, własną wyobraźnię oraz dać popis kreatywności.

Czy i was na to stać? Co sądzicie o tego typu pozycjach? Czy chcielibyście samemu móc wypróbować taką „Książkę…” ?

Ciekawe książki, Uncategorized, Wyd@rzeni@

bajki-grajki c.d Kopciuszek

 

Jan Brzechwa

 • Muzyka: Mieczysław Janicz
 • Narrator: Edmund Fidler
 • Kopciuszek: Bengina Sojecka
 • Macocha: Halina Michalska
 • Haneczka: Elżbieta Kępińska
 • Kasieńka: Ewa Berger-Jankowska
 • Królewicz: Tadeusz Ross
 • Herold: Maciej Maciejewski
 • Sąsiadka: Elżbieta Barszczewska
 • Ochmistrz: Jan Koecher
 • Dama Dworu: Janina Anusiakówna
 • Mieszczanin: Tadeusz Cygler
 • Zespół Instrumentalny pod kierownictwem Mieczysława Janicza
Ciekawe książki, Uncategorized, Wyd@rzeni@

bajki grajki Wyprawa na Szklaną Górę

Bajka Muzyczna: Wyprawa na Szklaną Górę

 • Tekst: Ludwik Górski
 • Muzyka: Władysław Słowiński
 • Niania: Barbara Krafftówna               
 • Kominiarczyk: Stanisław Górka                                     
 •  Rycerz 122: Damian Damięcki               
 •  Rycerz: Maciej Damięcki                                             
 •  Smok: Jan Kobuszewski
 • Rycerz 121: Tomasz Marzęcki
 • Królewna: Joanna Sobieska
 • Zespól Instrumentalny i Wokalny pod kierownictwem Władysława Słowińskiego
 • Operator dźwięku: Janina Słotwińska Reżyser nagrania: Zofia Gajewska
KONKURSY, Uncategorized, Wyd@rzeni@

FILMOWE życzenia dla MAMY i TATY lub KARTKA

Kochani uczniowie i rodzice

ZAPRASZAMY do udziału w festiwalu na FILMOWE życzenia dla rodziców z okazji zbliżających  się Dni mamy i taty

Forma i sposób do wyboru – filmik lub kartka z życzeniami.

1.  FILM  – 2 minutowy- z życzeniami dla MAMY lub TATY

 • wiersz  z tekstem dla mamy, taty ,
 • piosenka dla mamy, taty,
 • własne ułożone życzenia
 • taniec

2. ZDJĘCIE  ( lub 2 zdjęcia -2 strony)  własnoręcznie wykonanej  kartki z życzeniami – dla mamy i taty

Życzymy dobrej zabawy i czekamy na filmiki do 24 maja 2020r. 

Wysłać należy na adres   bib-sp@wp.pl

Prezentacja uczestników odbędzie się 26 maja 2020 w Dniu Matki

PROPOZYCJE NA KARTKI  zrób kartkę i wyślij zdjęcie 🙂

 

 

KONKURSY, Uncategorized, Wyd@rzeni@

ZDALNY Konkurs Czytelniczy 2019/2020

Zakończyliśmy Konkurs … ale nie zakończyliśmy zabawy z czytaniem, słuchaniem i pisaniem 🙂 

ZAPRASZAMY – OBSERWUJCIE co się dzieje

u NAS w e-bibliotece 🙂

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za piękne ilustracje, książeczki, filmiki z czytaniem i opowiadaniem.

Nagrody i e-dyplomy otrzymują:

w Konkursie wzięli udział uczniowie klas 0, 1 i 2 Smutno nam bibliotekarzom, że klas 3 nie było 😦

Wszystkie prace są nagrodzone 🙂

Prace WYRÓŻNIONE:

 1. Tomasz Wołoszyn 1D- za wspaniałą własną książeczkę”Piłki”
 2. Mateusz Duda kl 1 C– za własną książeczkę „Ogród pana Mateusza”
 3. Hania Wawrzynów 2E – za ciekawą własną książeczkę „Barbie i przyjaciele”
 4. Lena Magda 1D za przepiękne własne opowiadania

a także za piękne ilustracje:

 1. Aleksandra Połomska 2C -Nela podróżniczka
 2. Karolina Rundsztuk 1B – Brzydkie kaczątko
 3. Ula Bronowicka 1 A –  Pippi pończoszanka
 4. Marcela Harasny za piękne czytanie „Plastusiowego pamiętnika”
 5. Hubert Pobiedziński praca Dzień Ziemi

kl 1C za piękne opracowanie lektury „Nasza mama czarodziejka” :

 1. Hania Bojarczuk
 2. Wiktoria Ciszewska
 3. Hania Denes
 4. Mateusz Duda
 5. Krzyś Fonał
 6. Jakub Guz
 7. Karol Mucha
 8. Judytka Muchorowska
 9. Antoni Wawrzynów
 10. Dominika Wierzyk
 11. Zuzia Zielińska

Linki: FILMOWE PREZENTACJE do obejrzenia na stronie biblioteki szkolnej 0-3

ZAPRASZAMY

uczniowie klas 0-2

klasa 1 C

 

Lena Magda 1 d

Link do nagrania opowiadań Lenki