BiBLiOF@ni, Wyd@rzeni@

JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM

8 czerwca 2018 nasza szkoła brała udział w akcji ogólnopolskiej JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM

https://czytamy.org/sprawozdanie/2018/5213/Szkola-Podstawowa-im-Boleslawa-Chrobrego

Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy  zrobiliśmy sobie w tym dniu  na placu szkolnym zdjęcie z ulubioną książką  🙂 

SONY DSC
SONY DSC

1 b

6 as

6as_1

zerówka pani Delfiny 🙂

0b

6 b

6c

3 b

3b

Reklamy
BiBLiOF@ni, Wyd@rzeni@

JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM

Nasza Szkoła Podstawowa wzięła udział w akcji ogólnopolskiej

JAK   NIE   CZYTAM   JAK   CZYTAM

Dnia 8 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w Żórawinie zebrali się na zielonym placu szkoły i zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie.
Każda klasa oddzielnie kontynuowała czytanie indywidualne lub wspólne w klasach i innych miejscach. Niektóre klasy wykonały zdjęcia i filmy np.

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego  w Żórawinie

SONY DSC

kl 1 b

 

6as

dav

Zerówka pani Delfiny

0b

6 b

6c

 

 

BiBLiOF@ni, Wyd@rzeni@

Dzień Książki 2018 w naszej szkole

We wtorek 24 kwietnia 2018r.

Dzień Książki uczcimy w taki sposób, że wszystkie klasy 0-7 wraz z nauczycielami na 4 godz lekcyjnej    każdy z książką    (oczywiście własną :)) – nie podręcznikiem! w ręku zrobimy sobie wspólne zdjęcie na placu przed biblioteką szkolną.
Zdjęcie będzie wykonane z okien klas na piętrze.
Każda klasa może wykorzystać koce, aby móc usiąść na trawie wg zaplanowanego i wskazanego miejsca przez organizatorów.

W tym dniu również proszę zaplanować czytanie książki (w klasie lub po zrobieniu zdjęcia w dowolnym miejscu na naszym dużym placu szkolnym – boisko, zielona klasa itp) przynajmniej 1 godz lekcyjną – proszę o udokumentowanie wydarzenia poprzez wykonanie zdjęcia 🙂

W klasach 4-7 proszę aby nauczyciele przedmiotów wspomogli wychowawcom.

BiBLiOF@ni

Już po FERIACH

ZABIERAMY SIĘ DO PRACY !!!
zapraszamy
Wszystkich chętnych do udziału w KONKURSACH CZYTELNICZYCH             

   KONKURS  CZYTELNICZY        2010

Biblioteka Szkolna ZSP nr 1 SP

SERDECZNIE   ZAPRASZA   DO    UDZIAŁU    W KONKURSACH   CZYTELNICZYCH  J

 

KLASA

         Autor i tytuł

     Termin

 

  I      

Czesław Janczarski  „Jak Wojtek został strażakiem”     

25 luty 2010

 

II

a ib   

     Alina  i Czesław Centkiewicz 

1)  „Zaczarowana zagroda”

I etap

2 marzec 2010   

III

  Astrid Lindgren    „Dzieci z Bullerbyn”

11 marzec 2010

 

IV 

 a  i b   

 

Sempe i Goscinny 

„Mikołajek i inne chłopaki”

 

       I etap

11 marzec2010

 

V

 a i b

Lucy Maud Montgomery

„Ania z zielonego wzgórza”

 

 18marzec 2010

 

VI

 a i b

Bohater mojej ulubionej powieści fantastycznej

 

13 marzec2010r.

 

Czekają na Was piękne nagrody książkowe

 Biblioteka Szkolna ZSP nr 1 SP w Żórawinie

 

 

 

 

BiBLiOF@ni

Grzeczny Rycerz ?

Przygotowaliśmy z Klubem Miłośników Biblioteki Bibliof@ni  inscenizację teatralna na podstawie bajki Wiery Badalskiej „Przepraszam smoku”

 

Inscenizację tę przedstawiliśmy w formie teatru cieni :

wykorzystaliśmy wykonane na zajęciach Klubu Bibliof@nów  sylwetki z czarnego kartonu na patyczkach.

Muzykę barokową do spektaklu również sami nagraliśmy na płycie, a piosenkę „Smok-rock” pożyczyła nam p. Małgosia Ł.

Starą scenkę teatrzyku odnowił  nam mąż p. Beatki – bibliotekarki. Mamy prawie nową scenkę – podwyższone okienko, pomalowane… dorobić jeszcze boki i scenka super! 

BiBLiOF@ni

SŁOWNICZEK DLA CZYTELNIKÓW I CZYTELNICZEK

 

SŁOWNICZEK  CZYTELNIKA 

A

Adnotacja krótka informacja o treści i przeznaczeniu książki – może znajdować się na skrzydełku obwoluty, na ostatniej stronie okładki  lub na odwrocie karty tytułowej.

Aneks dodatek uzupełniający lub ilustrujący zasadniczy tekst publikacji, może mieć postać map, wykresów, rysunków.

B

Beletrystyka utwory literatury pięknej, twórczość prozatorska obejmująca powieść, nowelę, opowiadanie.

Bibliofil   miłośnik, znawca, zbieracz cennych, rzadkich książek jakiegoś autora albo z pewnego zakresu tematycznego.

Bibliografia – uporządkowany według określonych kryteriów chronologicznie bądź alfabetycznie, spis dzieł z najważniejszymi danymi o każdej pozycji.

Biblioteka – (od greckiego bibliotheke, gdzie biblion to książka) i oznacza zbiór książek i innych materiałów źródłowych. Biblioteka to instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych swoich i obcych. W innym znaczeniu jest to także nazwa samego budynku, zawierającego zbiory biblioteczne. Oprócz samych zbiorów, często równie cennym źródłem informacji są ich katalogi.

C

Czasopismo wydawnictwo ciągłe, ukazujące się regularnie w określonych terminach (dziennik, tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik, kwartalnik), objęte wspólnym tytułem periodyk.

D

Dedykacje tekst na egzemplarzu książki lub fotografii, wydrukowany lub napisany własnoręcznie przez ofiarodawcę a skierowany do obdarowanego.

E

E – book treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym. E – booki sukcesywnie zastępują tradycyjne książki.

Ekslibris – znak własnościowy z wkomponowanym godłem lub nazwiskiem właściciela, nazwą instytucji, umieszczany zwykle na wewnętrznej stronie przedniej okładki książki.

Encyklopedia – wydawnictwo naukowe lub popularnonaukowe obejmujące zbiór wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy lub z jednej dyscypliny, opracowane w postaci krótkich artykułów zawierających ogólne informacje na dany temat, uszeregowanych najczęściej w porządku alfabetycznym.

F

Fiszka – karteczka służąca do notatek

G

Gazeta – pismo periodyczne, ukazujące się zazwyczaj codziennie, a przynajmniej dwa razy w tygodniu, zawierające aktualne informacje.

H

Hasło – wyraz lub wyrażenie opisywane i objaśniane w słowniku, encyklopedii lub katalogu.

I

Indeks – alfabetyczny spis nazwisk, pojęć itp. przytoczonych lub omówionych w danym dziele, umieszczany zwykle na końcu książki.

Inicjał – początkowe litery imienia i nazwiska.

K

Karta katalogowa – pojedyncza karta o ustalonych wymiarach, zawierająca najważniejsze dane o książce pochodzące ze strony tytułowej.

Karta tytułowa – podaje podstawowe informacje o książce: autora, tytuł, nazwiska współtwórców książki, adres wydawniczy.

Kartoteka – uporządkowany zbiór kart jednakowego formatu, zawierających informacje określonego rodzaju, zarejestrowane wg jednolitych zasad

Kartoteka osobowa – kartoteka zawierająca informacje o znaczących postaciach w układzie alfabetycznym

Kartoteka zagadnieniowa – kartoteka zawierająca informacje o piśmiennictwie dotyczącym określonych zagadnień.

Katalog – to spis obiektów, dokumentów należących do określonego zbioru, opracowany według ustalonych zasad.

Katalog alfabetyczny – gromadzi opisy katalogowe książek ułożone w porządku alfabetycznym według haseł autorskich i tytułowych.

Katalog biblioteczny – zawiera informacje o książkach i innych dokumentach znajdujących się w zbiorach biblioteki, w formie opisu na kartach katalogowych, uszeregowanych według ustalonych zasad (zazwyczaj według alfabetu).

Katalog przedmiotowy rejestruje wszystkie jednostki danego zbioru bibliotecznego szeregując karty katalogowe poszczególnych dokumentów wg haseł przedmiotowych, charakteryzujących tematykę dokumentu.

Katalog rzeczowy – gromadzi dokumenty biblioteczne według treści – tematów i sposobu ich ujęcia. Z katalogów tych korzystamy, kiedy potrafimy określić temat (katalog przedmiotowy) lub dziedzinę (katalog systematyczny – UKD).

Katalog tytułowy – rejestruje wszystkie jednostki danego zbioru bibliotecznego w porządku abecadłowym, jednak podstawą szeregowania jest tytuł dzieła.

Katalog UKD – jest katalogiem systematycznym, który rejestruje wszystkie jednostki danego zbioru bibliotecznego, szeregując charakteryzujące je karty katalogowe wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Książka Dzieło samoistne pod względem treściowym i wydawniczym należy do dokumentów piśmienniczych publikowanych, które mogą być opracowywane przez jednego, kilku lub wielu autorów (prace zbiorowe).

L

Leksykon słownik zawierający wiadomości encyklopedyczne.

M

Motto – cytat, aforyzm, maksyma umieszczane na początku utworu literackiego lub jego części jako myśl przewodnia, albo stosowane jako dewiza w życiu, postępowaniu.

O

Obwoluta – papierowa ochrona oprawy książki.

Okładka – chroni książkę przed zniszczeniem, najczęściej umieszczone są na niej informacje o autorze, tytuł.

Opis książki – dane o książce, wypisane ze strony tytułowej, a wpisane w odpowiednie miejsca na karcie katalogowej. Opis książki zwany opisem bibliograficznym powinien zawierać:
– hasło autorskie lub tytułowe (autor lub tytuł),
– tytuł, dodatki do tytułu,
– autor i inne osoby odpowiedzialne za książkę (tłumacz, ilustrator, redaktor), – oznaczenie kolejnego wydania,
– adres wydawniczy (miejsce wydania, wydawca, rok wydania),
– opis fizyczny książki (ilość stron, format – wysokość grzbietu w cm),
– nazwa serii, [uwagi],
– informacje biblioteczne o książce (numer inwentarzowy, symbol klasyfikacji.

P

Prasa – ogół gazet i czasopism.

Przypis – objaśnienie, komentarz o charakterze naukowym, umieszczony na dole strony lub na końcu książki.

S

Słownik – zbiór wyrazów danego języka lub pewien wybrany ze względu na jakąś cechę jego podzbiór, w którym wyrazy ułożone są według jakiegoś porządku (najczęściej wg alfabetu) i którym często przyporządkowane są jakieś teksty, np. wyrazy o tym samym znaczeniu, tego samego lub jakiegoś innego języka, objaśnienia znaczenia realnego lub znaczenia etymologicznego (pochodzenie wyrazu), liczby określającej częstość użycia, poprawność itp.

Spis treści – zestawienie zawartości książki (z oznaczoną stronicą lub stronicami zawierającymi dany temat).

Strona tytułowa – stronica książki zawierająca najważniejsze informacje: nazwisko i imię autora, tytuł książki, gdzie i kiedy książkę wydano, nazwisko i imię ilustratora, (tłumacza – jeśli książka jest tłumaczona z języka obcego).

Sygnatura – symbol literowy informujący, w którym miejscu w bibliotece znajduje się dana książka.

U

UKD – Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna.

W

Wydawnictwo instytucja zajmująca się wydawaniem książek.

 

BiBLiOF@ni

PODZIĘKOWANIA

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA

NALEŻĄ  SIĘ MOIM PRACOWNIKOM – UCZNIOM

KLUBU MIŁOSNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

BiBliOFaNoM

Julii K.   kl VI

Karolinie P.  kl VI

Adriannie Ł.  kl VI

Mateuszowi K.  kl VI

Justynie B.  kl VI

Marcie D.    kl. IV

Klaudii B.  kl VI

Annie P.  kl Vb

Adriannie M.  kl Vb

a także  Kubie Ż-Va,  Aleksandrze W.-IVb,  Marcie Sz-IVb, Paulinie J.-IVb,  Konradowi M-VI,

Zapraszam wszystkich do pracy w naszym Klubie, a wspólnie postaramy się, aby działy się bardzo ciekawe rzeczy w naszej bibliotece szkolnej.

A do tej pory już sporo się działo:

  • byliśmy w Teatrze Muzycznym we Wrocławiu Capitol na  „Małej Księżniczce” 29.09.2007, „Kaj i Gerda” 8.12.2007
  • pomogliśmy zorganizować zabawę Andrzejkową ( wróżby, zabawy i tańce)
  • zorganizowaliśmy wystawy twórczości plastycznej dzieci : różańców, kartek świątecznych, stroików świątecznych i wieńców adwentowych,
  • zorganizowaliśmy Świąteczny Kiermasz Książki
  • przygotowujemy przedstawienie teatrzyku cieni dla najmłodszych czytelników,

a jeszcze nas sporo czeka … już niedługo

  • KONKURSY CZYTELNICZE dla najmłodszych a poźniej dla klas starszych
  • wycieczki w inne ciekawe miejsca ( muzeum. Mediateka…)

opiekun Koła

nauczyciel bibliotekarz  mgrBeata Moszonka