GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2018 / 2019

Budynek   SP  Żórawina                                       

 mgr  Beata Moszonka                                             

PONIEDZIAŁEK  8.00 – 14.00                                 

WTOREK              8.00 – 14.00                                  

ŚRODA                 9.00 – 15.00                                   

CZWARTEK        9.00 – 15.00                                   

PIĄTEK               8.00 – 14.00                                   

Budynek Gimnazjum Żórawina 

mgr Elżbieta Wudzińska 

PONIEDZIAŁEK  8.00 – 14.30

WTOREK                 8.30 – 14.30

ŚRODA                     8.00 – 14.00

CZWARTEK             8.00 – 14.00

PIĄTEK                     8.00 – 13.30

Reklamy
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2017/2018

PONIEDZIAŁEK      8.00 – 14.00 (zamknięta 2 przerwa- dyżur)
WTOREK               8.00 – 14.00
ŚRODA               11.00 – 17.00 (zamknięta 6 przerwa-dyżur)
CZWARTEK       10.00 – 16.00 (zamknięta 6 przerwa-dyżur)
PIĄTEK                  8.00 – 14.00 (zamknięta  1  przerwa-dyżur)

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

GODZ PRACY BIBLIOTEKI 2016 / 2017

 

B I B L I O T E K A    SZKOLNA 

 

  PONIEDZIAŁEK        WTOREK  ŚRODA        CZWARTEK     PIĄTEK   
8.00 – 15.00 8.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00- 17.00 8.00 – 14.00
Szkolne Koło CARITAS14.00-16.00

Biblioteka szkolna nieczynna w czasie przerw międzylekcyjnych:

we wtorki na 2 przerwie 8.45-8.55

piątki na 6 przerwie 13.20-13.40

W czasie wolontariatu można również skorzystać z biblioteki szkolnej.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej w Żórawinie

 

1.               Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

2.               Ze zgromadzonych książek i czasopism korzystać można:

 – wypożyczając je do domu;

 – czytając lub przeglądając na miejscu;

 – przeglądając w pracowni

 

3.  Jednorazowo można wypożyczyć 3   

     książki na okres 2 tyg.

 

4.  Wypożyczone książki należy chronić

     przed zagubieniem i zniszczeniem;

     uczeń, który zgubi książkę lub ją  zniszczy musi 

     odkupić  taką samą.

 

5.               Wszystkie wypożyczone książki muszą wrócić do biblioteki 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

 

REGULAMIN  KORZYSTANIA Z  KOMPUTERÓW

w bibliotece szkolnej

Dozwolone:

1.   Przy komputerze może pracować jedna  

       osoba.

2.   Masz prawo do pracy w ciszy, aby nikt

       Ci nie przeszkadzał.

3.   Możesz za powiadomieniem nauczyciela  

        bibliotekarza wydrukować pomoce

          dydaktyczne na lekcje.

4.   Możesz wyszukiwać wszelkie informacje z

        każdej dziedziny wiedzy i sztuki objętej nauką

          szkolną.

Zabronione:

1.  Wchodzenie na strony internetowe o treściach

     obelżywych i niedozwolonych dla dzieci i

     młodzieży do lat 18.

2. Nie wolno korzystać z komunikatorów

       internetowych.

3. Nie wolno wchodzić na strony handlowe a także

    inne dotyczące reklam handlowych.

4. Zabronione jest drukowanie wszelkich

    materiałów bez zgody nauczyciela bibliotekarza.